Reibdaumen

Reibdaumen dedo de fricción

( Festhaltung)

( elemento de bloqueo o retención)